Follow by Email

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Η ανακοίνωση του Στέφανου Πουλημένου


Σε συνέχεια των απαντήσεων που έδωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος για το αιολικό πάρκο και ενόψει της σχετικής συζήτησης που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιόνιων Νησιών, έστειλε με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων εκ νέου τις θέσεις του για την σοβαρή υπόθεση του αιολικού πάρκου.
Επιπλέον ο πρώην Νομάρχης, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, θα παραστεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα απαντήσει σε όποιες επιπλέον ερωτήσεις του τεθούν, τόσο για το αιολικό πάρκο γενικά όσο και για το χειρισμό της υπόθεσης της Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης, με στόχο να ξεκαθαριστεί πλήρως το τοπίο και να μην υπάρχουν κενά, ασάφειες και απορίες που μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις και άδικες κρίσεις.
Το κείμενο του κ. Στέφανου Πουλημένου έχει ως εξής:

Γιατί εκπρόθεσμα;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί ήλθε εκπρόθεσμα, για συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, η γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Αιολικού Πάρκου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις Μ.Π.Ε. πρέπει πράγματι να δίδεται σε προθεσμία 35 ημερών από τη δημοσιοποίησή της. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τότε η Περιφέρεια μπορεί να θεωρήσει την μη απάντηση ως σύμφωνη γνώμη. Αυτό όμως στην πράξη - όταν μάλιστα πρόκειται για σοβαρά θέματα - δεν έχει συμβεί και δεν συνέβη στην περίπτωσή μας. Δηλαδή η Περιφέρεια δεν έκαμε χρήση της απράκτου προθεσμίας.
Η Περιφέρεια Ι.Ν. πάντα περίμενε για την έκδοση τέτοιων διοικητικών πράξεων, την απόφαση - γνώμη του Ν.Σ., έστω και κι αν δινόταν με κάποια καθυστέρηση. Πολύ δε περισσότερο γιατί το καλοκαίρι έχει τις δυσκολίες του, ο δε Αύγουστος δεν μετράει στις προθεσμίες, καθώς θεωρείται μήνας αργίας (Ν. 2145/1993 παρ. 9 άρθρο 10 και 483/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Η Περιφέρεια περίμενε τη γνωμοδότηση του Ν.Σ. και από την καθυστέρηση δεν προέκυψε οποιοδήποτε νομικό ή πολιτικό αποτέλεσμα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Συνεπώς η "ανακάλυψη" της καθυστέρησης ως θέματος για συζήτηση, στερείται ουσίας.
"Άνθρακες ο θησαυρός" της δημοσιογραφικής "αποκάλυψης". Άνθρακες από κείνους που καίνε στην Πτολεμαΐδα για να έχουμε εμείς εδώ καθαρή ενέργεια και να μπορούμε να διυλίζουμε τον κώνωπα!

Οι γνωμοδοτικές
αποφάσεις και ο νόμος
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απόφαση γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, δεσμεύει τα πολιτικά όργανα της Νομαρχίας ή της Περιφέρειας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για πολιτική απόφαση που είναι (ήταν τότε) στην κρίση του Περιφερειάρχη να την δεχτεί ή όχι.
Τα όργανα της Νομαρχίας και της Περιφέρειας εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις σύμφωνα με το νόμο. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν νομοθετεί, ούτε έχει αποφασιστική ή εκτελεστική αρμοδιότητα για τέτοιου είδους ζητήματα έργων μεγάλης κλίμακας, για τα οποία αρμόδια ήταν τότε  η Π.Ι.Ν (για την έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων) και τα υπουργεία και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Οι γνωμοδοτικές αποφάσεις του, δεν έχουν ισχύ πάνω από το νόμο.
΄Οσοι υποστηρίζουν το αντίθετο - κατά κανόνα για μικροπολιτικούς λόγους -  βρίσκονται πολλαπλά εκτεθειμένοι…

Η απόφαση για τον Υποσταθμό
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απόφαση Νομάρχη (με την υπογραφή της αρμόδιας αντινομάρχη) περί Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων για το συνοδό έργο του Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, και όχι για το συνολικό έργο που είναι αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, δεσμεύεται από την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Γιατί η υπόθεση του υποσταθμού που εμπίπτει σε έργα κατηγορίας χαμηλής όχλησης Β4, κρίνεται αποκλειστικά σε υπηρεσιακό επίπεδο και γι' αυτό ο Νόμος 3010/2002 δεν προβλέπει γνώμη των πολιτικών οργάνων (άρθρο 4 παρ. 3).
Δημιούργησε πράγματι μια σύγχυση το γεγονός ότι μεσολάβησε η αρνητική γνωμοδότηση του Ν.Σ. προς τον Γ.Γ. της ΠΙΝ για το σύνολο του έργου (και για τα συνοδά), αλλά το θέμα των Περιβαλλοντικών Ορων του Υποσταθμού, κρίνεται υπηρεσιακά μόνο από τη Νομαρχία, ανεξάρτητα από το σύνολο που κρίνεται από την Περιφέρεια. Το πρώτο μάλιστα θα μπορούσε να είχε κριθεί μήνες πριν τη συζήτηση του αιολικού πάρκου στο Ν.Σ. καθώς η σχετική αίτηση είχε κατατεθεί στη Νομαρχία από το Νοέμβριο του 2009, οπότε δεν θα υπήρχε καν αντικείμενο σχολιασμού και διατύπωσης αποριών…
Σημειώνεται ακόμη ότι, το Νομαρχιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί (γνωμοδοτούσε) μόνο για Περιβαλλοντικούς ΄Ορους  που εκδίδει άλλος - υπερκείμενος φορέας στην προκειμένη περίπτωση η ΠΙΝ, ενώ ποτέ δεν γνωμοδοτεί για Π.Ο. που εκδίδουν οι υπηρεσίες της Νομαρχίας. Και τούτο για να μην υπάρχει σύγκρουση ή "καπέλωμα" των υπηρεσιών από τα πολιτικά όργανα όπως το Ν.Σ., καθώς οι υπηρεσίες διαμορφώνουν την απόφαση των Περιβαλλοντικών Όρων, μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος.
Αυτό έγινε και στην περίπτωση του συνοδού έργου του υποσταθμού, για το οποίο ενώ δεν είχε αρμοδιότητα το Ν.Σ. μεμονωμένα να γνωμοδοτήσει, είχε υποχρέωση η Υπηρεσία να εκδώσει όρους σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και κατόπιν - εφόσον η εισήγηση ήταν καθόλα νόμιμη και θετική - να υπογράψει η αρμόδια αντινομάρχης. Αλλιώς έπρεπε να αιτιολογήσει πλήρως την άρνησή της.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 95 του Συντάγματος, οι διοικητικές πράξεις διαχωρίζονται σε ατομικές και κανονιστικές. Η έκδοση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται κατά δεσμία αρμοδιότητα ή άλλως δεσμία εξουσία της διοικήσεως και όχι κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής, δηλαδή εφ' όσον συντρέχουν οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις η διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει την πράξη και η άρνηση έκδοσης αποτελεί παράβαση καθήκοντος.

Οι κατηγορίες για "σπουδή"
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί δεν περιμένατε την αιρετή Περιφέρεια να χειριστεί το θέμα και "σπεύσατε" να υπογράψετε περιβαλλοντικούς όρους λίγο πριν τη λήξη της θητείας σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί απλά ο Νόμος 3010/2002 άρθρο 4 παρ. 9β, ορίζει ότι η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει Περιβαλλοντικούς ΄Ορους "μέσα σε 40 μέρες από την κατάθεση" και του τελευταίου απαιτούμενου εγγράφου στο φάκελο του έργου που υπέβαλε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.
Το τελευταίο έγγραφο (γνωμοδότηση ΝΕΧΩΠ) πρωτοκολλήθηκε στην Δ/νση Περ/ντος της Νομαρχίας στις 2 Νοεμβρίου 2010 και συνεπώς έπρεπε η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων να εκδοθεί το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2010 και υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου.
Πού είναι λοιπόν η σπουδή; Από πού προκύπτει η δυνατότητα να αφήσουμε για τους επόμενους το χειρισμό της υπόθεσης;
΄Ανθρακες κι εδώ ο Θησαυρός της δημοσιογραφικής "έρευνας"....

Η διακίνηση
"χέρι με χέρι"
ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαπιστώθηκε από τις ημερομηνίες των εγγράφων μια σπουδή στη διακίνησή τους τον Δεκέμβριο του 2010, οπότε μεταφέρθηκαν (από τη Νομαρχία στην Περιφέρεια) χέρι με χέρι, γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καμία σπουδή από μας και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αίτηση της εταιρείας για τον υποσταθμό κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2009 και έλαβε την έγκριση, μετά από πολλές τροποποιήσεις και προσθήκες, στις 2 Δεκεμβρίου του 2010.
Αν τώρα κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας παρακολουθώντας την πορεία της υπόθεσης, μόλις εκδόθηκε η απόφαση των Περιβαλλοντικών ΄Ορων του Υποσταθμού, μετά από 13 μήνες αναμονής, την πήρε και την πήγε αυθημερόν στην Περιφέρεια, συνιστά αυτό λόγο μομφής προς τη Νομαρχία και συνειρμών περί σπουδής στο χειρισμό της υπόθεσης;
Χρειάζεται πολύ πλούσια φαντασία και απίστευτη κακοπιστία από την πλευρά εκείνου που κρίνει ως επιλήψιμο το γεγονός.

Το ιδιοκτησιακό του χώρου
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο πρόκειται να αναπτυχθεί σε 770 στρέμματα του Δημοσίου στον ορεινό όγκο του Παντοκράτορα. Γιατί το δημόσιο δεν προκήρυξε διαγωνισμό για τη μίσθωση του χώρου και το διέθεσε με εξευτελιστικό ενοίκιο στην εταιρεία ENOVA και σεις το δέχεστε ως "καλώς έχον";
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι παρατηρήσεις, κρίσεις και τα ερωτήματα αυτά γύρω από το ιδιοκτησιακό στον Παντοκράτορα, συνιστούν ένα πραγματικό "ναυάγιο" εκ μέρους της τοπικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Το ίδιο ισχύει και για όσα πολιτικά πρόσωπα έσπευσαν άκριτα να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς και τους προβληματισμούς τους.
Γιατί, όσοι γνωρίζουν στοιχειωδώς τοπική ιστορία, δεν είναι δυνατόν να αγνοούν ότι στα Επτάνησα δεν υπάρχουν δημόσιες γαίες. Δεν υπήρξαν τέτοιες στην Επτάνησο Πολιτεία και το Ιόνιο Κράτος και συνεπώς δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες με την ένωση του Ιονίου Κράτους με το Βασίλειο της Ελλάδος το 1864. Είναι επίσης γνωστό ότι απανωτές αποφάσεις δικαστηρίων, αναγνωρίζουν το τεκμήριο κυριότητας σε ιδιώτες, ενώ το κράτος καλείται - όταν διεκδικεί κυριότητα - να αποδείξει τους τίτλους του και τα όποια δικαιώματά του, που βεβαίως δεν διαθέτει.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας έχει πράγματι την αρμοδιότητα διαχείρισης της χρήσης σε δάση ή δασικές εκτάσεις (και των ιδιωτών) και γι΄ αυτό στη σχετική πράξη υπολογισμού του ποσού που κλήθηκε να πληρώσει η ENOVA, (Α.Π. 22173/23.11.2010, σελ. 4) αναφέρεται σε "προβλεπόμενο αντάλλαγμα χρήσης" και όχι σε μίσθωση του χώρου, που προϋποθέτει κυριότητα. Κυριότητα που δεν έχει το Δημόσιο, όπως ομολογεί και η Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας του Υπουργείου Οικονομικών (Α.Π.: Κ.Υ./1942/28. 12.2010).
Συνεπώς τα ερωτήματα σε διαδοχικές εκπομπές που άφηναν να εννοηθεί σκανδαλώδης διαχείριση της υπόθεσης από το Δημόσιο με τη συνενοχή της αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω της Νομαρχίας, είναι πέρα για πέρα αβάσιμα, δείχνουν απίστευτη άγνοια, συνιστούν διασπορά ψευδών ειδήσεων και αποκαλύπτουν - στην πιο επιεική εκδοχή - μια πλάνη, αδιανόητη για έμπειρους δημοσιογράφους.

Η απόσταση από την Ι.Μ. Παντοκράτορα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Νομοθεσία επιβάλλει, εγκαταστάσεις σαν το αιολικό πάρκο, να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων από αρχαιολογικούς χώρους και η σχετική μελέτη προσπερνάει το γεγονός ότι το μοναστήρι του Παντοκράτορα είναι επίσημα χαρακτηρισμένο ως "ιστορικό διατηρητέο μνημείο". Αυτό σας επισημάνθηκε από φορείς που αντιτίθενται στο αιολικό πάρκο αλλά εσείς τους αγνοήσατε. Γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θέμα αυτό χειρίστηκε η αρμόδια 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που έχει εκδώσει και τη σχετική έγκριση, με την εξήγηση ότι ο νόμος μιλά για μνημεία της UNESCO  και μείζονος σημασίας μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (όπως Ολυμπία, Δελφοί, Δίον κ.α.) και όχι για μεμονωμένα διατηρητέα όπως η Ι.Μ. Παντοκράτορα. Η μονή αυτή δεν περιλαμβάνεται - όπως πληροφορούμαι - στα μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, όπως αυτά ορίζει ο Ν. 3028/02, άρθρο 50,  παρ. 5, εδάφιο ββ, για να απαιτηθεί η απόσταση των 3 χιλιομέτρων.
Η Νομαρχία θεώρησε την εξήγηση, βάσιμη και επαρκή.

Τα καλώδια
και η όδευσή τους
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η όδευση και τοποθέτηση του καλωδίου μεταφοράς ρεύματος προς και από τον υποσταθμό, δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το θέμα με απασχόλησε και μένα για να λάβω την αφοπλιστική απάντηση από τους αρμόδιους ότι πρόκειται για καλώδια μονωμένα τα οποία θα υπογειοποιηθούν και είναι όμοια με αυτά που υπάρχουν και μέσα στην πόλη κάτω από τους δρόμους που πατάμε και δίπλα στα σπίτια που ζούμε, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Οι ειδικοί λένε ότι τα καλώδια αυτά δεν προκαλούν κανένα απολύτως πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων καθώς πολύ περισσότερο, στο 80% της διαδρομής που θ΄ ακολουθήσουν, θα είναι υπόγεια.
Τα όσα περί του αντιθέτου λέγονται ταιριάζουν σε μοναστικές, μακριά από τον πολιτισμό, αντιλήψεις. Θέλουμε ρεύμα αλλά δεν θέλουμε τα καλώδια που το μεταφέρουν…
Ενδεικτικά αναφέρω ότι πάνω από το σπίτι μου περνάει καλώδιο μέσης τάσης 20 ΚV, σαν αυτό που προβλέπεται να μεταφέρει το ρεύμα από το αιολικό πάρκο - αν κατασκευαστεί - στον υποσταθμό ανύψωσης τάσης.

Επιβαρύνονται τα Γαζάτικα;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απόσταση της θέσης του υποσταθμού επιβαρύνει την κατάσταση στην περιοχή των Γαζάτικων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποσταθμός του οποίου ορίσαμε τους Περιβαλλοντικούς Όρους, προβλέπεται να εγκατασταθεί στη θέση "Φουρνιές" Κορακιάνας, σε οικόπεδο που βρίσκεται - σύμφωνα με τη μελέτη - σε απόσταση:
α. από τα όρια του οικισμού Γαζάτικων= 1544 μέτρα
β. από τα όρια του οικισμού Κορακιάνας= 1954 μέτρα
γ. από τα όρια του οικισμού Αγ. Βασιλείου= 1040 μέτρα
και δεν θα προκαλεί όχληση σε ανθρώπους είτε στο φυσικό περιβάλλον.
Με εντολή της αρμόδιας αντινομάρχη έγινε δύο φορές αυτοψία στο εν λόγω οικόπεδο από υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να διαπιστωθούν οι αποστάσεις από οικισμούς και επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία όχληση ή επιβάρυνση της περιοχής και των κατοίκων.
Υπερβάλλοντας μάλιστα, τις αρμοδιότητές της η υπηρεσία της Νομαρχίας συμπεριέλαβε στην εισήγηση των Περιβαλλοντικών ΄Ορων για τον υποσταθμό, την προοπτική μεταφοράς του υποσταθμού των "Γαζάτικων" στο οικόπεδο στις "Φουρνιές", ώστε να απαλλαγούν οι κάτοικοι από την εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται δίπλα στα σπίτια τους.
Την προοπτική αυτή αποδέχτηκε και εγγράφως η αιτούσα εταιρεία”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: