Follow by Email

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Να δώσει τα χρήματα που οφείλει το κράτος στην Αυτοδιοίκηση

Σε ανακοίνωση που απέστειλε στα τοπικά ΜΜΕ ο επικεφαλής της "Συμπαράταξης Ευθύνης" Αλέκος Αυλωνίτης για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης αναφέρει τα εξής:
“Με αφορμή την πρόσφατη εξαγγελία, από τον Υπουργό Εσωτερικών, του Προγράμματος Εξυγίανσης των υπερχρεωμένων Δήμων, η "Συμπαράταξη Ευθύνης" έχει κατ αρχήν να παρατηρήσει,  ότι οι συζητήσεις που αυτό προκάλεσε, περιορίστηκαν κυρίως στα ονόματα των ΟΤΑ οι οποίοι περιλαμβάνονται στις τρεις βαθμίδες επιτήρησης, καθώς και στα μέτρα που θα τους επιβληθούν, προκειμένου να επωφεληθούν από τις όποιες ευεργετικές διατάξεις του Προγράμματος.
Μπορεί βεβαίως τα στοιχεία αυτά να είναι, από πρώτη ανάγνωση, εντυπωσιακά, ωστόσο μια προσεκτική μελέτη του Προγράμματος  αποκαλύπτει, εκτιμάμε, την ουσία, αλλά και τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η αριθμητική βάση με την οποία υπολογίστηκε η ένταξη των ΟΤΑ στις τρεις βαθμίδες υπερχρέωσης, περιορίστηκε μόνο στην κρατική επιχορήγηση του 2010, χρονιά κατά την οποία υπήρξε μείωση 40% περίπου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Για παράδειγμα, σε ότι αφορά στο νησί μας, τα έσοδα των ΟΤΑ από τους οποίους έχει συγκροτηθεί ο ενιαίος Δήμος Κέρκυρας, ήταν: 68,8 εκ ΕΥΡΩ το 2008, 78,5 εκ ΕΥΡΩ το 2009 και ΜΟΝΟ 46,7 εκ. ΕΥΡΩ το 2010.
Με δεδομένο, ότι οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ, κυρίως οι δανειακές, δεν έχουν αναληφθεί μόνο κατά τη διάρκεια του 2010, εκτιμούμε ότι  δικαιότερη αριθμητική βάση για τον υπολογισμό του ποσοστού των χρεών θα ήταν να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας.
Έτσι με αυτόν τον υπολογισμό, για το Δήμο της Κέρκυρας θα προέκυπτε  μέσος όρος εσόδων 64,3 εκ ΕΥΡΩ ετησίως, ποσό σημαντικά μεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις του(δάνεια και τρέχουσες οφειλές)  που ανέρχονται περίπου σε 54 εκ. ΕΥΡΩ.

Β. Επιπλέον ο περιορισμός του υπολογισμού μόνο στα έσοδα του 2010, αποτυπώνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις της Πολιτείας να εξακολουθήσει την άγρια περικοπή των εσόδων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.(τακτικά έσοδα ΚΑΠ και ΣΑΤΑ), υποδηλώνοντας με σαφήνεια, ότι το παλαιότερο επίπεδο της επιχορήγησης αποτελεί πλέον παρελθόν.
Οι υπουργικές ανακοινώσεις, εξάλλου, ότι το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων υπολογίζεται σε 3,8 δις ΕΥΡΩ, ενώ τα ετήσια σταθερά τους έσοδα σε 4,01 δις ΕΥΡΩ, προϊδεάζουν πως,  παρά τη σοβαρότατη οικονομική δυσπραγία της, η Αυτοδιοίκηση θα κληθεί και για περαιτέρω συνεισφορά στη δημοσιονομική εξυγίανση, αν και αποδεδειγμένα έχει συμβάλει περισσότερο  από κάθε άλλο φορέα στη μείωση των εξόδων του κράτους.

Γ. Ο υπολογισμός του συνόλου των σταθερών εσόδων των ΟΤΑ, στα οποία, για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνονται και τα ίδια έσοδά τους από φόρους και τέλη μέσω της ΔΕΗ, είναι φανερό ότι αποτυπώνει τις προθέσεις της Κυβέρνησης να "σπρώξει" τους Δήμους, είτε σε αύξηση των τελών, είτε σε επιπλέον επιβολή τοπικής φορολογίας.
Η πρόθεση αυτή γίνεται ξεκάθαρη αν συνυπολογιστεί, ότι τα έσοδα από τα τέλη εμφανίζονται σαφώς υπερτιμημένα, αφού σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ, το ποσοστό των απλήρωτων λογαριασμών, συνεπώς και του ποσού που λαμβάνουν οι ΟΤΑ,  ανέρχεται στο 20%.

Δ. Από τις ίδιες υπουργικές εξαγγελίες αντιλαμβάνεται κανείς, ότι η Κεντρική Εξουσία συνεχίζει την πάγια τακτική, της μεταφοράς δηλαδή, αρμοδιοτήτων στην Τ.Α. χωρίς τους απαραίτητους πόρους, αφού στους συνολικούς οικονομικούς υπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών δε γίνεται  αναφορά στον τρόπο που θα καλυφθούν οικονομικά οι νέες αρμοδιότητες.

Ε. Η "Συμπαράταξη Ευθύνης" επίσης σημειώνει, πως από τα συγκριτικά στοιχεία που παρατίθενται στην ανακοίνωση σχετικά  με στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνεται η άποψη, πως η επί μακρόν απαξίωση και η στοχοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν μεθοδευμένη και αποσκοπούσε είτε στη χειραγώγηση, είτε στην αποδυνάμωση της, προκειμένου να "περάσουν" πιο ανώδυνα οι περικοπές στα έσοδά της.
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν, ότι η συμμετοχή των Δήμων στο δημόσιο χρέος και το ΑΕΠ είναι απειροελάχιστη και ανέρχεται στο 0,7% και 0,9% αντίστοιχα, τη στιγμή που ο μέσος όρος στα 27 μέλη της Ε. Ε είναι 15,7% και 11,6%.
Οι Δήμοι της Ελλάδας μάλιστα, σχετικά με τα χρέη τους, κατατάσσονται στην προτελευταία θέση, των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε πριν από τη Μάλτα.
ΣΤ. Η Κυβέρνηση  οφείλει στην τοπική Αυτοδιοίκηση  1,711 δις ΕΥΡΩ , ποσό που αποτελεί  αποτέλεσμα πολυετών παρακρατήσεων-υπεξαιρέσεων.
Μόνο το 2010 παρακρατήθηκαν και δεν αποδόθηκαν στους Δήμους πόροι ύψους 1,5 δις ΕΥΡΩ. Οι δήμοι όλοι της χώρας οφείλουν προς Τράπεζες και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό του 1,891 δις ΕΥΡΩ. Προς τρίτους οφείλουν το συνολικό ποσό των 1,270 δις ΕΥΡΩ.
Δηλαδή σε περίπτωση που το Κράτος απέδιδε στους Δήμους  τα οφειλόμενα, τότε η Τοπική Αυτοδιοίκηση  αφενός μεν δε θα χρωστούσε ούτε ένα ΕΥΡΩ, αφετέρου δε θα είχε και διαθέσιμα, αλλά και απαιτήσεις 2,5 δις ΕΥΡΩ.
Το ίδιο  ακριβώς θα συνέβαινε και με το Δήμο Κέρκυρας.  Διερωτάται λοιπόν ο καθένας. Ποιος οδήγησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αυτή την οικονομική κατάσταση;  Ποιος οδήγησε την Ελλάδα σε αυτόν τον οικονομικό μαρασμό και απαξίωση;  Το ποσοστό 0,7 % που συμμετέχει η Τ.Α. στο δημοσιονομικό έλλειμμα, έφερε την πατρίδα μας στο μνημόνιο και στη διεθνή χλεύη; Σαν δεν ντρέπονται.

Ζ. Αλήθεια, οι Καποδιστριακοί Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές της τελευταίας τριετίας έφεραν στα πρόθυρα της επιτήρησης τον "Καλλικράτειο" Δήμο της Κέρκυρας και για όλα τα δεινά του τόπου  ευθύνονται  οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και Δήμοι, όπως κατά κόρον προεκλογικά προπαγανδίστηκε;
Με τα δεδομένα αυτά, πολλά από τα οποία είχε επισημάνει και προβλέψει στις προεκλογικές της θέσεις η "Συμπαράταξη Ευθύνης", δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για το Δήμο της Κέρκυρας ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή ξεκάθαρες πολιτικές για την οικονομική ανόρθωση και ανάπτυξη του, αλλά και από την κεντρική εξουσία ουσιαστική στήριξη της Αυτοδιοίκησης και όχι "ασκήσεις επί χάρτου", που επιτείνουν την οικονομική της δυσπραγία.
Μόνο με συμπαράταξη, συνεργασία καθώς και αποφυγή ενδοκερκυραικών διενέξεων και στείρων πολεμικών αντιπαραθέσεων, μπορούμε να αγωνιστούμε για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας.
Ας σταματήσουμε λοιπόν να "τρώμε τις σάρκες μας μεταξύ μας", και μαζί με το λαό να παλέψουμε για το καλύτερο. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε  σε πλήρη οικονομική καταστροφή.
Εμείς περιμένουμε από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, αλλά και γενικά τον πλήρη σχεδιασμό του για την αυριανή μέρα του μεγάλου Δήμου μας. Διότι η λογική της καμένης γης δε βοήθησε διαχρονικά ποτέ και κανέναν”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: