Follow by Email

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Το πρόβλημα διοίκησης και διαχείρισης των μικρών λιμένων

Του ΑΛΕΚΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ
πρώην βουλευτή


Είναι από χρόνια γνωστά τα προβλήματα διοίκησης και λειτουργίας των μικρών λιμένων της χωρας μας, που δεν έχουν φορέα διαχείρισης.
Οι εκαστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας προσπαθούσαν με πρόχειρες και αποσπασματικές λύσεις να αντιμετωπίζουν τις  ανάγκες βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης των υποδομών τους.
Με τις επονομαζόμενες εξομοιώσεις με ζώνες λιμένων και με εντάξεις σε υφιστάμενους φορείς διαχείρισης, που όμως η προβλεπόμενη διαδικασία ουδέποτε ολοκληρώθηκε.
Η προηγούμενη Κυβέρνηση προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα  των εντάξεων  των μικρών λιμένων τουλάχιστον στους επτά περιφερειακούς νομούς που λειτουργούσαν φορείς διαχείρισης του κεντρικού λιμένος των με την μορφή Ανωνύμων εταιρειών.
Προσπάθεια που απέτυχε κυρίως λόγο της προχειρότητας του ν.2932/2001,  των λαθών αλλά και των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων στη  χάραξη των λιμενικών ζωνών στο αρχικό στάδιο της σύστασης των.
Η ανάγκη τα μικρά λιμάνια να αποκτήσουν  φορέα διαχείρισης, είναι επείγουσα και επιτακτική.
Όμως οι μέχρι σήμερα εμπειρίες, αν κρίνουμε από τις θέσεις του Υπουργού Ναυτιλίας σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό κανάλι CORFU CHANNEL φαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη στον κυοφορούμενο νέο σχεδιασμό.
Γιατί η συνύπαρξη κεντρικών λιμένων και μάλιστα Εθνικής σημασίας και σπουδαιότητας ,με μικρά λιμάνια τοπικής σημασίας αλλά και διαφορετικού αντικείμενου λιμενικών εξυπηρετήσεων , θα προσθέσει και νέα σοβαρά προβλήματα.
Στο μεταβατικό τουλάχιστον στάδιο της λειτουργίας του διευρυμένου πλέον φορέα,θα υπάρξει έντονη αμφισβήτηση των αποφάσεων του για την επιβολή τελών, δεσμευτικών κανονισμών λειτουργίας των κ.α. που οι σημερινοί χρήστες των δεν θα δεχτούν αμαχητί , με άμεσες συνέπειες στην λειτουργία και οικονομική διαχείριση του κεντρικού λιμένος.
Ακόμη , επειδή η καθημερινή διαχείριση προϋποθέτει επιτόπια εικόνα της κατάστασης και μάλιστα για λιμένες που απέχουν μεταξύ τους δεκάδες χιλιόμετρα και δεκάδες ναυτικά μίλια ,θα τεθεί άμεσα το θέμα της σημαντικής αύξησης του προσωπικού του διευρυμένου πλέον φορέα , που αναπόφευκτα στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας του, θα τον καταστήσει ζημιογόνο και προβληματικό .
Θα πρέπει απαραίτητα να ληφθει στα σοβαρά υπόψη στους νέους σχεδιασμούς , το γεγονός ότι δέκα περίπου χρόνια μετά από την σύσταση των δέκα ανωνύμων εταιρειών του ν.2932/2001, με τον οποίον παραχωρήθηκε το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενικών ζωνών , έναντι καταβολής στο Ελληνικό δημόσιο σταθερού ποσοστιαίου μισθώματος επί των ακαθαρίστων εισπράξεων ,οι λιμενικές αρχές δεν έχουν αποδεχτεί στο σύνολο του το νέο αυτό θεσμικό καθεστώς και διεκδικούν με προϋφιστάμενες διατάξεις μερίδιο στη διοικητική λειτουργία του λιμένος ,σε βάρος τουλάχιστον  των καθαρά αστυνομικών τους καθηκόντων.
Περιοριζόμαστε  επί του παρόντος ,στην παράθεση ορισμένων μόνο παραμέτρων του προβλήματος , μέχρι οι θέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας ,αποκτήσουν νομοθετική μορφή.
Πάντως σε καμία περίπτωση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα πρέπει να επαναληφτεί  η μεγάλη αστοχία των αρχών της 10ετιας του 1980, όταν η  απότομη και χωρίς προηγούμενη κατάλληλη τεχνική και στελεχιακή υποδομή των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και κοινοτήτων, σε μια νύχτα, τους πολλαπλασιάσθηκε το τεχνικό και οικονομικό τους αντικείμενο, με άμεσες τραγικές συνέπειες τόσο στην ποιότητα των έργων , όσον και στην οικονομική τους διαχείριση…..
Οι ερινύες καραδοκούν και από ότι φαίνεται ήδη…. προετοιμάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: