Follow by Email

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ.... BY ΙΚΤΙΝΟΣ!!!

ΝΑ ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Είναι γεγονός και μάλιστα αναμφισβήτητο πως, ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που πρέπει να λυθεί άμεσα, που χρειάζεται μία λύση "εδώ και τώρα" δηλαδή, είναι το κυκλοφοριακό της Κέρκυρας.
Αυτό, εύκολα γίνεται κατανοητό, αν κάποιος κυκλοφορήσει στα κεντρικά σημεία της πόλης (και όχι μόνο σ' αυτά βέβαια), όπου βλέπει να επικρατεί η πλήρης αναρχία. Πολλά τα παράπονα των πολιτών, τα οποία ξεκινούν από τις καταλήψεις πεζοδρομίων, το άναρχο παρκάρισμα, και καταλήγουν στον ελλιπή φωτισμό των δρόμων.
Η αλήθεια είναι ότι, όχι μόνο σε πόλεις της Ευρώπης αλλά και σε αρκετές δικές μας, όπως λ.χ. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέροια, οι εκεί τοπικές αρχές έχουν δώσει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα και ιδιαίτερα στο χώρο της στάθμευσης, κατασκευάζοντας σύγχρονα, πολυεπίπεδα υπόγεια πάρκινγκ και υιοθετώντας και άλλες καινοτόμες λύσεις, όπως το σουηδικό μοντέλο. Πρόκειται για πλωτά πάρκινγκ. Πλοία ανοιχτών προδιαγραφών για παρκάρισμα και παράλληλα δημιουργίας χώρων αναψυχής, στα άνω επίπεδα.
Το σουηδικό αυτό μοντέλο υιοθέτησε η Θεσσαλονίκη και θα μπορούσε άνετα να εφαρμοστεί και στην πόλη μας. Δεν χρειάζεται να επιλεγεί τοποθεσία η οποία βρίσκεται μπροστά ή κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, όπως στο λιμάνι.
Οι λύσεις λοιπόν, που θα αναζητηθούν και θα εφαρμοστούν για το πρόβλημα της στάθμευσης αλλά και της ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος, μέσα από μία σωστή συγκοινωνιακή μελέτη, θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή.
Δεν χωρά η παραμικρή αμφιβολία, πως τέτοια έργα θα αναβαθμίσουν την πόλη και θα ανακουφίσουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους γενικότερα.
Αρκεί, και σε κάθε περίπτωση ασφαλώς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να κινείται διεκδικητικά, με προγραμματισμό και μεθοδικότητα μα, πάνω απ'
όλα, με διαφάνεια σε ότι αφορά το κόστος των έργων, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν ότι, τα χρήματα που ξοδεύονται είναι των πολιτών - δημοτών και απαιτείται σεβασμός στη διαχείρισή τους.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ, ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ. ΜΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩΩΩΩΩΩΩΩ
Αναδημοσιεύω ένα κείμενο του 1920 το οποίο υπογράφει ο γνωστός αναρχικός Σταύρος Κουχτσόγλου.
<<ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι ενόησα πλέον ότι όλοι -Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράται, Σοσιαλισταί κ.λπ.- είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται προθύμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθ΄ όλην των την ζωήν εις βάρος μου, αναγκάζοντες εμένα να εργάζομαι διά να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνων ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των -της ψήφου- το επαχθές αυτό κοινωνικόν Συμβόλαιον, το οποίον με συγκρατεί μέσα στην απόγνωσιν, στον μαρασμόν και στον θάνατον.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος εις την λειτουργίαν του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς διά το αποτρόπαιόν των έργον με χρήμα, με προνόμοια, με τιμάς.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι έπαυσα να περιμένω πλέον την σωτηρίαν μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιον αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλίαν μου, οργανούμενος οικονομικώς και μακράν από την πολιτικήν σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς μου θα συντελεσθή τότε μόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον -δια της οργανώσεώς μου- εις την αποκατάστασιν της θέσεώς μου.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εμπορίου όπου, οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίται, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού των, προσέχοντες μόνον στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισμού.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την χαμοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σημερινήν Κοινωνίαν, και την αναδημιουργίαν μίας νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν του.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κ.λπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα μου με την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά μόνον την ημέραν που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιορισθώ προς θαραπείαν μου εις το σανατόριον της οργανώσεώς μου.
ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ
Διότι είδα πλέον ότι δι' αυτού του μέσου διέρχομαι όλην μου την ζωήν στον πισινό του βωδιού μου οργώνοντας την γη, με ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κ.λπ. Δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν μουσική αυτοί, την στιγμήν που εγώ ακούω...
του βωδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγμήν που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: