Follow by Email

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Ομοφωνία για την Περιφέρεια στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Παρά τις επιφυλάξεις της Ν.Ε. Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων του κόμματος ομόφωνα στήριξε την ενότητα της Περιφέρειας, στη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου.
Σε ανακοίνωσή του Γραμματέα Παν. Σκληρού σημειώνεται:
“Συνήλθε στην Λευκάδα στις 23 Ιανουαρίου 2010 η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, με θέμα την διαβούλευση για το σχέδιο Καλλικράτης.
Στην συνεδρίαση το σώμα τάχθηκε υπέρ του σχεδίου στο σύνολό του, αλλά θα καταθέσει τις επιμέρους θέσεις των Νομαρχιακών επιτροπών και της Π.Ε, που θα συνεδριάσει εκ νέου.
Οι ισχυροί δήμοι και η διοικητική αποκέντρωση, μετά την εμπειρία του νόμου Καποδίστρια, θα πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης. Οι νέοι θεσμοί όμως θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από αρμοδιότητες και με τους απαραίτητους εκείνους πόρους, που θα καταστήσουν τόσο την αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού όσο και τις αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αυτοτελείς αναπτυξιακές και οικονομικά ανεξάρτητες διοικητικές αρχές προς όφελος του δημότη και του πολίτη.
Κατά την συνεδρίαση εκτός των γενικών θεμάτων της συνένωσης των ΟΤΑ σε μεγαλύτερους και ισχυρότερους δήμους -χωρίς όμως υδροκεφαλισμό και ακαμψία- αναφέρθηκαν οι ιστορικοί, πολιτιστικοί και πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν - μετά από έγγραφη εισήγηση των Βουλευτών Σ. Ράλλη, Σ. Καλούδη, Γ. Κτενά, Α. Τρίτση, Δ. Μαρούδα- τον Ανδρέα Παπανδρέου στην ίδρυση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγοι που και σήμερα ισχύουν στο ακέραιο.
Η Περιφέρεια Ιονίων νήσων συνενώνει όλα εκείνα τα πολιτιστικά και πολιτισμικά γνωρίσματα για να αποτελεί μια αυτόνομη και αναπτυξιακή περιφέρεια. Θα πρέπει όμως να αναπτυχθούν εκείνες οι δράσεις και να αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ώστε να την καταστήσουν μεν αποκεντρωμένη αλλά και απόλυτα χρήσιμη για κάθε πολίτη της Περιφέρειας, σε επίπεδο εγγύτητας, πρόσβασης και εξυπηρέτηση με την αυστηρή και εγγυημένη εφαρμογή των νησιωτικών πολιτικών (πράγμα δυστυχώς που δεν ισχύει σήμερα), όπως αυτές απορρέουν από το Ελληνικό σύνταγμα αλλά και από τη συνθήκη του Άμστερνταμ.
Τέτοιες πολιτικές που θα καταργήσουν το υπάρχον πρόβλημα της εγγύτητας και της ανάπτυξης είναι:
Η δημιουργία λιμανιών σε βορρά και νότο σε κάθε νομό.
Η δημιουργία εγκάρσιου άξονα βορρά-νότου σε κάθε νομό.
Η ταχύτερη ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού από Καλαμάτα μέχρι Κακαβιά με απαραίτητη κατασκευή των κάθετων αξόνων..
Η κατασκευή της παρά Ιόνιας παραλιακής οδού από Πύλο μέχρι Σαγιάδα.
Η καθημερινή κάθετη αεροπορική σύνδεση των νησιών και η πύκνωση των δρομολογίων με την Αθήνα.
Η δρομολόγηση νέων ταχύτερων και αξιόπιστων ferry- boat σε όλες τις πορθμειακές γραμμές.
Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου (επιδότηση μεταφορών) για ανθρώπους και εμπορεύματα που μετακινούνται στην Π.Ι.Ν.
Η ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού με την παράλληλη ανάπτυξη της γεωργίας στα κλασσικά αγροτικά προϊόντα της περιφέρειας (λάδι, κρασί, σταφίδα, αλιεία, κηπευτικά κλπ) .
Η ειδική επιδότηση των αγροτικών αυτών ασχολιών με ειδικά κίνητρα για τα νησιά.
Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα στα νησιά μας.
Η ανάπτυξη του Ιονίου σαν δυτική πύλη εισόδου της Ελλάδας από την Ευρώπη .
Η δημιουργία πλέγματος μαρίνων και αγκυροβολίων σε όλα τα νησιά του Ιονίου, για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με αξιοπιστία και διαφάνεια για την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η διατήρηση μονάδων διοίκησης και άμεσης παρέμβασης σε κάθε συνεννούμενο δήμο και πρώην νομαρχία.
Η θεσμοθέτηση θεματικών αλλά και γεωγραφικών αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών.
Να προβλεφθεί η αναλογική εκπροσώπηση τόσο σε επίπεδο των νέων Δήμων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις όσο και στην αιρετή Περιφέρεια.
Να δημιουργηθεί ξανά το ΠΕΣΥ Ι.Ν.
Να υπάρξει διασπορά κεντρικών τομεακών διοικήσεων σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ (Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, Λιμενικό κλπ).
Να υπάρξουν κοινά διαπεριφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα με τις εγγύτερες αλλά και όλες τις νησιωτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Να χρηματοδοτείται η κάθε πρωτοβουλία Δήμου, φορέων ή ιδιωτών για δράσεις που σκοπό θα έχουν την διατήρηση της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ιονίων νήσων.
Η προβλεπόμενη από τον Καλλικράτη θεσμοθέτηση των γενικών διοικήσεων να μην εφαρμοστούν ή σε κάθε περίπτωση να μην αποτελέσουν το μακρύ χέρι του κράτους και ο πιθανός έλεγχος να αφορά μόνο την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα των αποφάσεων των αυτοδιοικήσεων”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: