Follow by Email

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Φωτογραφία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων καλείται να αναλάβει με το σχέδιο "Καλλικράτης" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη διαχείριση των προβλημάτων ολόκληρου του Νομού Κερκύρας. Η απόφαση για τη δημιουργία ενός Δήμου στη θέση 12 προηγούμενων δεν είναι λογική, καθώς το νησί απειλείται από τη δυσκαμψία ενός  συγκεντρωτικού και χαοτικού οργανισμού. Έτσι, η καινούργια αρχή έχει να αντιμετωπίσει πρόσθετες τεράστιες δυσκολίες και εμπόδια.
Απαιτείται μεγάλη εμπειρία, όρεξη, εντιμότητα και ειδικές γνώσεις για ανταποκριθεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο στις ανάγκες των Κερκυραίων δημοτών.
Ο νέος Δήμαρχος θα  πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και επιπλέον να είναι συνεργάσιμος, να έχει ικανότητα για επιλογή έντιμων και ικανών Δημοτικών Συμβούλων που θα έχουν ειδικές και διαφορετικές γνώσεις και θα αντιπροσωπεύουν τόσο τα δυο φύλα όσο και όλες τις εκλεγόμενες ηλικιακές ομάδες. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και συγχρόνως εμπειρία για να αναλάβουν τα νέα σύνθετα καθήκοντα. Η επιτυχία της νέας δημοτικής αρχής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του προτεινόμενου ψηφοδελτίου. Η δυνατότητα του νέου  Καλλικράτειου Δήμου να προσεγγίσει με σοβαρότητα τις προκλήσεις της εποχής εξαρτάται από την καταλληλότητα των αιρετών εκπροσώπων και την πλαισίωση τους με άτομα με ειδικές επιστημονικές γνώσεις κι εμπειρίες για αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάθε υποψήφιος Δήμαρχος οφείλει να καταθέσει ένα λιτό, ρεαλιστικό, κατανοητό και τολμηρό πρόγραμμα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ενέργεια και προσδιορισμό των πόρων για την εκτέλεση της.
Οι πολίτες απαιτούν εντιμότητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ευαισθησία για να εμπιστευτούν συγκεκριμένους υποψήφιους και να τους εκλέξουν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι πρόθυμοι να προκρίνουν άτομα που έχουν εκλεγεί σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά η συμμετοχή τους ήταν ανεπιτυχής ή αναποτελεσματική ή βαρύνονται με κακοδιαχείριση ή διακατέχονται από άκρατο κομματισμό ή διαχέονται υπόνοιες σε βάρος τους ακόμα και για χρηματισμό ή διαφθορά. Αυτά που αποδεικνύουν τι καινούργιο μπορούν να κάνουν οι παλιοί δημοτικοί άρχοντες είναι αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Η ιδεολογική ταυτότητα κάθε υποψήφιου συνεκτιμάται, αλλά θα πρέπει να επιλεγούν οι ικανότεροι και εντιμότεροι από κάθε χώρο με βάση τη θετική δράση τους.  Ο Κερκυραϊκός λαός γνωρίζει την ποιότητα κάθε στελέχους και θα επιλέξει με αυτά τα κριτήρια.
Οι δυσκολίες οργάνωσης και λειτουργίας των Καλλικράτειων Δήμων απαιτούν διακομματική μετεκλογική συνεργασία,  αποστασιοποίηση από κυβερνητικές επιλογές και απογαλακτισμό από τον άκριτο κομματισμό.
Η δραστηριοποίηση του νέου Δήμου Κερκυραίων μπορεί να κινηθεί σε τρεις κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη συνίσταται σε δυναμικές δράσεις για την ενεργοποίηση όλων των δημόσιων φορέων που έχουν συναφείς αρμοδιότητες με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα του πληθυσμού εντός των ορίων του Δήμου.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει την προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου για τη βελτίωση, την οργάνωση των υπαρχουσών υπηρεσιών των Δήμων ή την ανάπτυξη και προσθήκη νέων υπηρεσιών που έχουν ανάγκη και απαιτούν οι δημότες. Σε αυτές περιλαμβάνονται καινοτόμες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων.
Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην ικανότητα του Δήμου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και υποστήριξη των ενεργών πολιτών στις αναπτυξιακές και οργανωτικές του προσπάθειες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση και του εθελοντικού κινήματος, που αποδεικνύεται ισχυρό σήμερα, για τη διεύρυνση και ενίσχυση μιας ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής που έχει ως στόχο την εξομάλυνση ανισοτήτων και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων.
Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί βαρόμετρο για την επιτυχία της Δημοτικής Αρχής και ασφαλή ένδειξη ότι ενδιαφέρεται για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων και την ποιότητα ζωής των δημοτών, που γνωρίζει καλύτερα από το Κράτος, αλλά για αξιοπιστία οφείλει να τα διερευνήσει επιστημονικά με την αξιοποίηση των τεχνικών της κοινωνικής έρευνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: