Follow by Email

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ “ΑΚΤΗ ΜΕΣΟΓΓΗΣ” Δεν επαναπροσλαμβάνει το σύνολο των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Επιμένει παρά την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας η εκμεταλλεύτρια εταιρία του “Ακτή Μεσογγής” ότι δεν είναι διάδοχη κατάσταση της εταιρίας Γεωργούλη και γι’ αυτό δεν υποχρεούται να επαναπροσλάβει το σύνολο των ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονταν πριν από δύο χρόνια στη συγκεκριμένη μονάδα.
Μάλιστα σε μακροσκελή ανακοίνωσή της υπογράφει ο συνιδιοκτήτης της εταιρίας Α. Γιώτας καταγγέλλει και την προοπτική κινητοποιήσεων από την πλευρά του Σωματείου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Το πλήρες περιεχόμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
“Τις τελευταίες ημέρες κορυφώνεται η εναντίωση του σωματείου ξενοδοχουπαλλήλων και του ΠΑΜΕ στην προσπάθεια της εταιρείας μας να επαναφέρει σε ομαλή λειτουργία μια πολύ σημαντική ξενοδοχειακή μονάδα της Κέρκυρας, αντίδραση που προβάλλεται έντονα από μερίδα των τοπικών Μ.Μ.Ε.
Το σωματείο των ξενοδοχουπαλλήλων και το ΠΑΜΕ με τις γνώριμες πλέον σε όλους τακτικές τους που πολλές φορές ξεπερνούν τα σύνορα της νομιμότητας προσπαθούν  να προκαλέσουν εκ νέου προβλήματα στη λειτουργία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου ζητώντας την επαναπρόσληψη του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούσε το ξενοδοχείο το 2009 επικαλούμενοι προς όλους τους φορείς την ανάγκη "εφαρμογής της Νομοθεσίας".
Πέρα από το γεγονός ότι είναι εμφανέστατα οικονομοτεχνικά αβάσιμο μια ξενοδοχειακή μονάδα της οποίας η από ετών διαμορφωμένη πελατεία εκδιώχθηκε βίαια  το 2009 και η οποία παρέμεινε εκτός λειτουργίας το 2010, να καλείται να απασχολήσει το σύνολο του προσωπικού που απασχολούσε σε παλαιότερες περιόδους, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κάποια θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Νομοθεσίας που επικαλείται τόσο επίμονα το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων :
Η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφέρει ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οφείλουν να επαναπροσλάβουν σταδιακά και ανάλογα με την πληρότητα τους το προσωπικό που απασχόλησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος εφόσον οι εργαζόμενοι υποβάλλουν νομότυπα σχετικές αιτήσεις μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
Η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα δεν απασχόλησε το 2010 κανένα εργαζόμενο και επομένως για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης δεν υφίσταται απασχοληθέν προσωπικό του 2010 προς επαναπρόσληψη. Επομένως ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία μας ήθελε κριθεί δικαστικά ως "διάδοχος" εργοδότρια, δεν υφίσταται θέμα υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζομένων. Πέραν αυτού, από τη στιγμή που η διάδοχη ή μη λειτουργία της εταιρίας μας στο Ακτή Μεσογγή κρίνεται δικαστικώς, με δεσμευτικές αποφάσεις για αμφότερα τα μέρη, είναι προφανές ότι η στάση και η εμμονή του Σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην  επαναπρόσληψη των παλαιών εργαζομένων είναι τουλάχιστον προβληματική.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσληφθούν με τις προϋποθέσεις που έχουμε προτείνει και είναι αυταπόδεικτο ότι στην περίπτωση που το καθεστώς διαχείρισης του ξενοδοχείου από τη νέα εταιρία κριθεί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του σωματείου, τότε αυτοδίκαια οι συμβάσεις ενσωματώνουν τα διεκδικούμενα δικαιώματα που απαιτεί το σωματείο από την εταιρία μας.
Στην αντίθετη όμως περίπτωση, το μοναδικό αποτέλεσμα που θα παραχθεί είναι οι εργαζόμενοι να μην έχουν εργαστεί (με όλες τις συνέπειες) και το ξενοδοχείο μας να έχει υποστεί σημαντική ζημιά, από τις ενέργειες του συνδικαλιστικού φορέα.
Φυσικά έχουμε αναφέρει πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι είναι πρόθεση της εταιρείας μας να απασχολήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από τους πρώην εργαζόμενους στο ξενοδοχείο ανάλογα με τις πληρότητες που θα καταφέρει να επιτύχει το ξενοδοχείο και ήδη απασχολούμε σήμερα σημαντικό αριθμό εξ αυτών.
Πέρα όμως από το επιθυμητό ή ακόμα και το ηθικά πρέπον κατά ορισμένους, όλοι στην Ελλάδα σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει δυστυχώς ότι οι οικονομικοί βαθμοί ελευθερίας μας έχουν περιορισθεί σε όλα τα επίπεδα από τον "οικονομικό στραγγαλισμό" της έλλειψης ρευστότητας την οποία επιβάλλουν στη χώρα μας οι διεθνείς αγορές του χρήματος.
Είναι επομένως αδύνατο υπό την παρούσα συγκυρία να χρηματοδοτήσει οιοσδήποτε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας μια μη ανταποδοτική δαπάνη όπως η μισθοδοσία υπεράριθμου προσωπικού σε σχέση με την πραγματική πληρότητα ενός ξενοδοχείου, καθόσον οι δυνατότητες δανεισμού χρημάτων έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο.
Η εταιρεία μας έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργήσει το ξενοδοχείο την τρέχουσα χρονιά και να προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά δεν έχει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να υποστεί και να χρηματοδοτήσει μια ζημιογόνο χρήση λόγω υπεράριθμου προσωπικού σε σχέση με τις αναμενόμενες πληρότητες του ξενοδοχείου.
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι κινητοποιήσεις του Σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων το 2009 που είχαν σαν αποτέλεσμα την εκκένωση του ξενοδοχείου από τους πελάτες του και το γεγονός ότι το ξενοδοχείο παρέμεινε κλειστό το 2010 έχουν πλήξει την αξιοπιστία του ξενοδοχείου έναντι των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων οι οποίοι είναι πλέον πολύ διστακτικοί στο να εντάξουν στα προγράμματα τους το ξενοδοχείο με τον φόβο ότι μπορεί να επαναληφθούν τα γεγονότα του 2009 και να εκτεθούν έναντι των πελατών τους.
Παρότι η εταιρεία μας έδωσε το παρόν σε όλες τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις για την προώθηση του ξενοδοχείου, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις του Σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων οι οποίες δημοσιοποιούνται εμφατικά από μερίδα των τοπικών Μ.Μ.Ε. έχουν σαν αποτέλεσμα να διατηρείται η αναβλητικότητα των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων να εντάξουν το ξενοδοχείο στα ταξιδιωτικά προγράμματα τους. Για μια ακόμα φορά δηλαδή οι ενέργειες του Σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων οδηγούν στην απομάκρυνση των πελατών από το ξενοδοχείο όπως έγινε και το 2009.
Επισημαίνουμε ακόμα ότι ενώ έχει αναφερθεί ότι η εταιρεία μας οφείλει να αποζημιώσει τους πρώην εργαζόμενους σε περίπτωση μη πρόσληψης τους στο ξενοδοχείο είναι γνωστό σε όλους από σχετικά δημοσιεύματα στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ότι οι πρώην εργαζόμενοι έχουν καταθέσει αγωγές κατά της προηγούμενης ιδιοκτήτριας για καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης οι οποίες ακόμα ερημοδικούν. Δεν είναι επομένως δυνατόν να ισχυρίζεται το Σωματείο ότι οι πρώην εργαζόμενοι δικαιούνται δεύτερη αποζημίωση απόλυσης.
Δεν είναι πλέον λίγες οι φωνές στην Κέρκυρα που θέτουν εύλογα ερωτηματικά σχετικά με την σκοπιμότητα των κινητοποιήσεων τις οποίες συντόνισε το Σωματείο ξενοδοχουπαλλήλων από το 2009 μέχρι σήμερα, οι οποίες, ενδεχομένως εν αγνοία των εκπροσώπων του Σωματείου, εξυπηρετούν τελικά συμφέροντα τρίτων οι οποίοι επιθυμούν για διαφόρους λόγους το κλείσιμο του ξενοδοχείου.
Θεωρούμε ότι υπό τις σημερινές εξαιρετικά κρίσιμες για την Ελλάδα οικονομικές συγκυρίες δεν υφίσταται πλέον η πολυτέλεια να παραμένει μια παραγωγική επιχείρηση ανεκμετάλλευτη  είτε εξαιτίας των εκτός πραγματικότητας απαιτήσεων ενός συνδικαλιστικού οργάνου είτε εξαιτίας της επιθυμίας διαφόρων συμφερόντων για την αναστολή της λειτουργίας του ξενοδοχείου.
Τέλος επιθυμούμε να αναφερθούμε στα δημοσιεύματα γνωστής μερίδας των τοπικών Μ.Μ.Ε. περί έλλειψης ειδικού σήματος λειτουργίας για το ξενοδοχείο επισημαίνοντας ότι είναι εύλογο στην περίπτωση ανανέωσης του σήματος με ταυτόχρονη μεταβολή του φορέα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου να απαιτούνται περισσότερα και χρονοβόρα γραφειοκρατικά βήματα από μια συνήθη ανανέωση σήματος.
Εκτός αυτού η όλη διαδικασία ανανέωσης του σήματος είναι στη φάση της τυπικής ολοκλήρωσης της ενώ οι ουσιαστικοί έλεγχοι έχουν περατωθεί και οι σχετικές μελέτες (περιβαλλοντική, πυρασφάλεια κ.λ.π.) έχουν ήδη εγκριθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: