Follow by Email

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙΩΤΕΣ: Διαψεύδουν τα περί ενίσχυσης

“Με έκπληξη παρακολουθούμε τις πρόσφατες πολλαπλές ανακοινώσεις και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" και τα αντίστοιχα ποσά που δόθηκαν για έργα στο Μαθράκι. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι δόθηκαν 729.000 ευρώ για 12 έργα” τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Μαθρακίου.
Και συνεχίζει:
“Φαίνεται ότι τα computer των γραφείων τους έχουν μπλοκάρει. Δεν τολμούν βέβαια να αναφέρουν το σύνολο των εκτελεσθέντων έργων ονομαστικά και με το διατεθέν ποσό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα παραπλανήσουν τους κατοίκους του Μαθρακίου οι οποίοι ζουν εκ του σύνεγγυς τα χρονίζοντα προβλήματα τους νησιού και ουδείς μπορεί να τους εξαπατήσει.
Βέβαια έγιναν έργα αλλά μόνον στα χαρτιά. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΙΝ εσκεμμένα καθυστέρησαν και καθυστερούν την περαίωση των μελετών των έργων που η Κοινότητα του νησιού έχει προτείνει εγκαίρως.
Όλες οι μελέτες καθυστέρησαν και καθυστερούν πέραν του έτους. Εμείς που θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλήθεια, παρουσιάζουμε πιο κάτω όλα τα έργα του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΠΙΝ.
A. Εκτελεσθέντα έργα
1. Γεωλογική μελέτη κεντρικού λιμανιού 20.953,80 ευρώ
2. Αγροτική οδοποιία ευρώ 105.633,55 (το έργο αυτό έχει μεταφερθεί στο Γ' ΚΠΣ, κατά συνέπεια δεν θεωρείται έργο του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ")
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 20.953,80 ευρώ
Ποιος μπορεί να μας εξηγήσει πώς τα 20.953,80 ευρώ έγιναν 729.000 ευρώ !!!!!
B. Έργα των οποίων η μελέτες περατώθηκαν μετά από ένα χρόνο και Δημοπρατήθηκαν πρόσφατα από την Κοινότητα Μαθρακίου.
1. Δεξαμενή αποθήκευσης νερού 42.868,89 ευρώ
2. Αγροτική οδοποιία 120.000,00 ευρώ
3. Τοιχίο αντιστήριξης θέση "Γιώργα" 43.463,70 ευρώ
4. Αγορά Κοινοτικού λεωφορείου 70.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 276.332,59 ευρώ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΣ ΠΙΝ.
Ίσως χρειάζονται πολλά χρόνια ακόμη για την ολοκλήρωση τους. !!!
Έργο - Προϋπολογισμός
1. Κατασκευή, προέκταση & διαπλάτυνση γεφυριού θέση "Καραγκιουλάτικα" 30.000,00 ευρώ
2. Κατασκευή πεζοδρομίου κεντρικού δρόμου από λιμάνι προς Πάνω Πάντα 37.653,97 ευρώ
3. Οδοποιία 81.489,02 ευρώ
4. Τοιχίο αντιστήριξης θέση "Γιώργα" 60.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 209.142,99 ευρώ

Συνοπτικός πίνακας
Εκτελεσθέντα έργα ευρώ 20.953,60
Έργα τα όποια δημοπρατήθηκαν 276.332,59 ευρώ
Μελέτες καθυστερούμενες πέραν των 12 μηνών υπαιτιότητα της ΠΙΝ 209.332,59 ευρώ
Ο κάθε νοήμων μπορεί να εξαγάγει μόνος του τα συμπεράσματα.

Καθαρισμός λιμένος
Άγιου Στεφάνου
Βέβαια μας μιλούν και για το πρόβλημα με το λιμάνι του Άγιου Στεφάνου, θέλει δε να μας πει ότι ενήργησε άμεσα από την Τρίτη 14 Απριλίου 2009.
Σήμερα όμως 17 Σεπτεμβρίου 2009 το λιμάνι αυτό είναι κλειστό για την συγκοινωνία των Διαποντίων. Τέτοια άμεση ενέργεια είναι πρωτοφανής !!!

Μονάδα αφαλάτωσης - παραλιακή οδός από κεντρικό λιμάνι - Αρβανίτικο
Οι δικαστική εμπλοκή για την αφαλάτωση έχει ήδη επιλυθεί, πια ωρίμανση περιμένουν, το ίδιο ισχύει και για τον παραλιακό δρόμο και τα δυο έργα έχουν παραωριμάσει, τι επεξεργασία ωριμότητας θα επεξεργαστούν !!!
Όσον αφορά στην χρηματοδότηση και κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη των Διαποντίων νησιών και το σύνολο των παρεμβάσεων για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη τους δεν νομίζουν ότι θα έπρεπε να την θέσουν υπ' όψη των Κοινοτήτων και των φορέων των νησιών;”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: