Follow by Email

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Γενική και αόριστη απάντηση ΟΛΚΕ σε Γ. Καλούδη

Αναφορικά με δημοσίευμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του Λιμένα Κέρκυρας για την αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση της Κερκυραϊκής κοινής γνώμης παραθέτουμε τα παρακάτω:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του "Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε." έχει ως αποκλειστικά κριτήρια στα πλαίσια βέβαια της κείμενης Νομοθεσίας:
Την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και όχι την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και επιδιώξεων,
Την ορθολογική ανάπτυξη του Λιμένα Κέρκυρας,
Την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του,
Τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων στους χρήστες του Λιμένα υπηρεσιών, κ.ά.
Τα συνολικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι απολύτως εμφανή στην Κερκυραϊκή κοινωνία και δεν μπορούν να αλλοιωθούν με ανακρίβειες και σκόπιμες επιμέρους εκτιμήσεις.
Ειδικότερα, η όλη διαμόρφωση και έκταση του κεντρικού Λιμένα αλλά και η άμεση γειτνίασή του με τον οικιστικό ιστό της πόλης μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετεί συγχρόνως την επιβατική - τουριστική - και εμπορική κίνηση και ιδιαίτερα βέβαια την εξυπηρέτηση "αλιευτικών σκαφών" χωρίς να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στη βασική λειτουργία του που είναι επιβατική - τουριστική και οχηματική διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την εξυπηρέτηση άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων με χύδην φορτία κ.α. απαιτείται η κατασκευή καθαρά εμπορικού κρηπιδώματος εκτός βέβαια του οικιστικού ιστού της πόλης μας και μακράν κατοικημένης περιοχής, η δε εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να γίνεται από τα υπάρχοντα στο νησί μας αλιευτικά καταφύγια.
Δεν είναι αληθές, ότι δεν υπάρχει προβλήτα για τα πλοία εσωτερικού. Αυτή ήδη έχει κατασκευαστεί και προβλέπεται να δοθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2009. Η υπάρχουσα καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στη συνταχθείσα επί των ημερών προηγουμένων διοικήσεων ατελή Μελέτη του έργου, που δεν περιλάμβανε για άγνωστους σε εμάς λόγους τις απολύτως αναγκαίες ράμπες πρυμνοδέτησης, τα δίκτυα και τους πυλώνες φωτισμού, τα δίκτυα ύδρευσης, κ.ά. Τα οποία ήδη προχωρούν και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονταν από την αρχική Μελέτη & Σύμβαση του έργου. Ειδικά για τη Γαρίτσα, επιχειρείται πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Αν πρέπει να αποδοθεί αμέλεια για τη Γαρίτσα, θα πρέπει να αποδοθεί στους κατά καιρούς υπεύθυνους που γνώριζαν το σοβαρό αυτό πρόβλημα από 10ετίες και δεν έκαναν τίποτα. Υπενθυμίζουμε ότι, τα συρματόσχοινα στο τοίχος του Ν.Α.Ο.Κ. τοποθετήθηκαν το 1993 και έκτοτε ουδέν.
Η ουσιαστική σύνταξη της Μελέτης για την αναστύλωση του εν λόγω τοιχίου, αλλά και για τη συνολική προστασία της Γαρίτσας ξεκίνησε το 2005 και ήδη βρίσκεται ως γνωστό στη φάση ολοκλήρωσής της και έχει ήδη εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου.
Για τη σύνταξη των απαιτούμενων Μελετών καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών της 4ης Δεκεμβρίου 2008, τη συντήρηση - αποκατάσταση των φωτιστικών, την καθαριότητα της Γαρίτσας ο "Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε." έχει ήδη δαπανήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά ποσά και με δεδόμενο ότι στην εν λόγω περιοχή δεν προσφέρονται από τον Οργανισμό μας Λιμενικές Υπηρεσίες, αλλά εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο το Δημόσιο συμφέρον.
Τέλος, όσον αφορά την πετρέλευση με αφορολόγητο πετρέλαιο, των Αλβανικών αλιευτικών, πέραν του δεδομένου ότι, ρητά τα εξαιρεί η υπάρχουσα Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας - Αλβανίας, ο κάθε απλός πολίτης με μια επίσκεψη στο κεντρικό λιμάνι θα μπορέσει να έχει εικόνα αν μπορούν να συνυπάρχουν κρουαζιερόπλοια - επιβατικά - οχηματαγωγά - θαλαμηγοί και αλιευτικά σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στην επιβατική και τουριστική κίνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: