Follow by Email

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008

ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ: Απάντηση σε ΚΚΕ για την ερώτηση σχετικά με την Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη

Ενοχλημένη προφανώς από την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, η δημοτική αρχή του Δήμου Θιναλίων, απάντησε σε αυστηρή γλώσσα υπερασπιζόμενη των ενεργειών της για την προστασία του περιβάλλοντος.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωση του Δήμου έχει ως εξής:
“Με κατάπληξη αλλά και λύπη, λάβαμε γνώση του αιτήματος που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Μπάμπης Χαραλάμπους και Νίκος Μωραΐτης, ζητώντας από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ , αντίγραφα της Σύμβασης Ανάθεσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης(ΕΠΜ) που εκπονείται για τη Λιμνοθάλασσα Αντινιότη, καθώς και των Τεχνικών Δεδομένων του σχετικού διαγωνισμού.
Επειδή πιστεύουμε ότι πρόκειται, είτε για άγνοια νομοθεσίας και διαδικασιών -που δεν αρμόζει σε κόμμα το οποίο θέλει να ασκεί σοβαρό κοινοβουλευτικό έλεγχο-, είτε για συνειδητή προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών και συκοφάντησης του Δήμου Θιναλίων, καθώς και ότι είναι ανάγκη να αποκατασταθεί η αλήθεια για όσα αναφέρονται στο κείμενο που συνοδεύει το σχετικό αίτημα, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Οι προδιαγραφές της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης(ΕΠΜ), η οποία εκπονείται στο πλαίσιο της δημιουργίας του Οικολογικού Πάρκου, συντάχθηκαν με βάση τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν.1650/86 και 69269/ 5387/90 ΚΥΑ/ΦΕΚ678Β).
Στόχος του Δήμου Θιναλίων δεν είναι να χρησιμοποιήσει τη Μελέτη ως "όχημα τσιμεντοποίησης και καταστροφής ενός εκ των σημαντικότερων οικοσυστημάτων του νησιού" (όπως με συκοφαντικό τρόπο επισημαίνεται στο κείμενο των βουλευτών), αλλά να αποκτήσει ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα διαμορφώνει, μέσω νομικής κατοχύρωσης, τις κατευθυντήριες γραμμές, για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού δεν έγινε αυθαίρετα από τον Δήμαρχο, όπως σαφώς υπονοείται στο κείμενο, αλλά αφού προηγήθηκε η έγκριση των προδιαγραφών της μελέτης από τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων(159005/3442/5/10/2007 και 97681/4263/18/9/2007), όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία και αφού προηγουμένως ελήφθησαν υπόψη, οι επιμέρους παρατηρήσεις τους.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της μελέτης δεν καθορίστηκε αυθαίρετα, ώστε να εκπονηθεί με "διαδικασίες EXPRESS", όπως επισημαίνεται στο κείμενο, αλλά ορίζεται από τα δεδομένα του φακέλου προδιαγραφών του έργου, τα οποία έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, από τη σχετική νομοθεσία, που αναφέρεται παραπάνω.
Η Μελέτη που εκπονείται, δε θα προωθηθεί μετά την ολοκλήρωσή της, για την έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος "εν κρυπτώ" από τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία-όπως καταλογίζεται στο κείμενο-, αφού θα ακολουθήσει η διαδικασία ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης του Σχεδίου, όπως προβλέπεται και ορίζεται, από το φάκελο των προδιαγραφών του έργου και όπως συμβαίνει και με όλες τις περιβαλλοντικές μελέτες. Διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει όσο απαιτηθεί, ενώ θα εξαρτηθεί χρονικά και από τις πιθανές ενστάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν από εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα.
Με το ενδεχόμενο, ότι είναι δυνατόν να προκύψουν αμφισβητήσεις, ως προς τη διαδικασία ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης του Σχεδίου στους αρμόδιους φορείς και στην τοπική κοινωνία, επισημαίνουμε ότι αυτή ορίζεται σαφώς από την Υπουργική Απόφαση 71961/3670/19/7/91 (ΦΕΚ 541Β΄), η οποία προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν. 1650/86.
Ο Δήμος Θιναλίων, που είναι ο πρώτος Δήμος του Νομού, ο οποίος έχει ασχοληθεί σοβαρά με τη θεσμική κατοχύρωση προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτής του οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας Αντινιότη, προτίθεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος στη δημόσια διαβούλευση, που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της Μελέτης.
Από την παράθεση όλων των παραπάνω στοιχείων, αποδεικνύεται, ότι ο Δήμος Θιναλίων, σε ότι αφορά στην εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη Λιμνοθάλασσα Αντινιότη, κινήθηκε τηρώντας πιστά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Κάτι που άλλωστε εφαρμόζει και σε όλα τα μικρά ή μεγάλα έργα της περιοχής του.
Συνάγεται δε επίσης το συμπέρασμα, ότι οι συντάκτες του κειμένου της αίτησης, που επιρρίπτουν ευθέως στο Δήμο Θιναλίων κατηγορίες για προσπάθεια "τσιμεντοποίησης και καταστροφής" της περιοχής, καθώς και για "διαδικασίες EXPRESS", εκτός από το ότι έχουν πλήρη άγνοια της πραγματικότητας και της νομοθεσίας, είναι προφανές, ότι αλλού αποσκοπούν.
Διότι, εάν ενδιαφέρονταν πραγματικά για το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία μέσω της Βουλής ζητούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον ίδιο το Δήμο για να τα παραλάβουν και να μη χρησιμοποιούν την κοινοβουλευτική διαδικασία, ως μέσο για τη συκοφαντική δυσφήμιση του Δήμου Θιναλίων”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: